RFID Reader

The RFID Reader is the main component of time and attendance and access control systems. It reads tags and RFID cards, records such events and enables access management.
We assisted LEP in designing the new version of their reader. Thanks to the simplified architecture, we were able to reduce production costs and increase reliability significantly. Our algorithms for filtering and decoding RFID tags communication increased the transmission range by 30% and reduced reading time by 20%..

Doświadczenie, umiejętności i profesjonalne podejście, to jest to, czego na pewno nie można im odmówić. Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy.
Jakub Tutro

Owner, LEP

Free Consultation

If you:
  • Have a problem and don’t know how to solve it
  • Have an idea and need a technical advice
  • Don’t know how to kick-off your project
  • Wonder if IoT and new technologies can help your business
  • Want to upgrade your products
  • Are not satisfied with off-the-shelf solutions because don’t meet your requirements
  • Have any other question and suspect that we know the answer

 

Please fill out the form and we will contact you to schedule a consultation.
The consultation is free of charge, no strings attached.

By submitting your data, you agree to the Privacy Policy of Rainlabs Services.

+48 512 094 494
Jakub Tutro

office@rainlabs.eu

Rainlabs Services Sp z o.o.
Jana Zamoyskiego 24
30-519 Cracow, Poland

Rainlabs S.C.

Rainlabs Services Sp. z o.o.

Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).