RFID Reader Automatic Test Equipment

We designed a testbed that supports device programming and automated testing in order to verify the proper operation of the device’s key components. The testing process is controlled via a PC-installed application, which collects data from all tests in the form of generated reports.

Doświadczenie, umiejętności i profesjonalne podejście, to jest to, czego na pewno nie można im odmówić. Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy.
Maciej Kluczewski

Owner, LEP

Free Consultation

If you:
  • Have a problem and don’t know how to solve it
  • Have an idea and need a technical advice
  • Don’t know how to kick-off your project
  • Wonder if IoT and new technologies can help your business
  • Want to upgrade your products
  • Are not satisfied with off-the-shelf solutions because don’t meet your requirements
  • Have any other question and suspect that we know the answer

 

Please fill out the form and we will contact you to schedule a consultation.
The consultation is free of charge, no strings attached.

By submitting your data, you agree to the Privacy Policy of Rainlabs Services.

+48 512 094 494
Jakub Tutro

office@rainlabs.eu

Rainlabs Services Sp z o.o.
Jana Zamoyskiego 24
30-519 Cracow, Poland

Rainlabs S.C.

Rainlabs Services Sp. z o.o.

Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).