We care about code quality

Do you want to work in a place where your software ends up in millions of cars? A place where we can take care of raising the quality of this software, using best practices, because reducing the risk of error by 0.001% is worth it and at the same time you have a significant influence on how we work? Where testing means both good design and fully automated testing of the whole machine?

You believe that your skills could be valuable to us?
We’d love to meet you.

+48 512 094 494
Jakub Tutro

office@rainlabs.eu

Rainlabs Services Sp z o.o.
Jana Zamoyskiego 24
30-519 Cracow, Poland

Rainlabs S.C.

Rainlabs Services Sp. z o.o.

Rainlabs Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 24, 30-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908997, NIP 6793219474, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (wpłacony w całości).